Eat n Drink 180 | Sembelihlah dan Makanlah

 Edisi 29 Juni 2016 – Pembacaan Ayat Alkitab: Kis. 10:1-16

10:1 Di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia.

10:2 Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah.

10:3 Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam tiga petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, “Kornelius!”

10:4 Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, “Ada apa, Tuan?” Jawab malaikat itu kepadanya, “Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.

10:5 Sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus. 

10:6 Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut.”

10:7 Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia.

10:8 Sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope.

10:9 Keesokan harinya kira-kira tengah hari ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa.

10:10 Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi.

10:11 Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah.

10:12 Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata dan burung.

10:13 Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, “Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah!”

10:14 Tetapi Petrus menjawab, “Tidak, Tuhan, sebab aku belum pernah makan apa pun yang haram dan yang najis.”

10:15 Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, “Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.”

10:16 Hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit.

 

Sembelihlah dan Makanlah

Doa-baca: Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata: ‘Bangunlah, Petrus, sembelihlah dan makanlah!’” (Kis. 10:13)

 

Petrus adalah seorang Kristen, ia pun seorang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang kafir. Allah lalu memberinya satu visi, yaitu dari langit turun suatu benda yang berbentuk kain lebar yang di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Dalam visi itu Tuhan menunjukkan kepada Petrus bahwa segala binatang yang ada di dalam kain itu bersih dan halal. Tuhan seolah berkata kepadanya, sebagai seorang Kristen di dalam Kristus, engkau tidak seharusnya membeda-bedakan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi.

Gereja dibangun di atas diri Kristus. Di dalam Kristus sama sekali tidak ada perbedaan antara Yahudi maupun kafir. Anda dapat datang ke hadapan Allah tak lain karena Anda telah mengambil bagian dalam hayat Tuhan Yesus. Dan melalui menerima hayat Tuhan Yesus, Anda dapat menjadi anak-anak Allah. Tidak peduli Anda orang kafir atau orang Yahudi, Anda dapat menjadi anak-anak Allah hanya oleh hayat Tuhan Yesus. Setiap orang di antara kita beroleh pembersihan dan penyucian oleh darah Tuhan Yesus, dan dapat datang ke hadirat Allah bersandar pada hayat Tuhan Yesus. Anda beroleh kasih karunia bukan karena Anda berstatus sebagai orang Yahudi, pun bukan karena Anda orang kafir, melainkan karena Kristus. Alangkah baiknya jika anak-anak Allah dapat menyadari bahwa kita telah disatukan di dalam Kristus. Anak-anak Allah hanya bisa bersatu di dalam Kristus. Alkitab selamanya tidak pernah menganjuri orang Kristen harus bersatu, melainkan harus memelihara kesatuan itu. Di dalam Kristus kita adalah esa. (12 Belas Bakul, Vol. 3, Berita ke 1, W. Nee)

Ayat Hafalan: “Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.” (Yoh. 17:17) 

Jadwal Pembacaan Perjanjian Lama:  2 Taw. 24:27b—25:28

(52)