Eat n Drink 34 | Edisi 3 Februari 2016 (Waspada Pengikisan Iblis)

Pembacaan Ayat Alkitab: Mat. 24:1-31

24:1 Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-murid-Nya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah.

24:2 Ia berkata kepada mereka: “Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.”

24:3 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: “Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?”

24:4 Jawab Yesus kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!

24:5 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 

24:6 Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.

24:7 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.

24:8 Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.

24:9 Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku,

24:10 dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.

24:11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.

24:12 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.

24:13 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.

24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.”

24:15 “Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel — para pembaca hendaklah memperhatikannya —

24:16 maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.

24:17 Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya,

24:18 dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.

24:19 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.

24:20 Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.

24:21 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.

24:22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.

24:23 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.

24:24 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.

24:25 Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.

24:26 Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.

24:27 Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.

24:28 Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.”

24:29 “Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.

24:30 Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

24:31 Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.

 

Waspada Pengikisan Iblis

Doa baca: Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.” (Mat. 24:12)

 

Alkitab mengatakan bahwa pada suatu hari kelak, karena makin bertambahnya kedurhakaan, “Kasihkebanyakan orang akan menjadi dingin” (Mat. 24:12). Iblis mempunyai satu pekerjaan, yaitu menyerang anak-anak Allah. Cara menyerangnya bukanlah secara tiba-tiba, sering kali secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Demikianlah Iblis perlahan-lahan, berhari-hari, terus-menerus, tiap hari mengikis anak-anak Allah.

Bukan hanya atas tubuh manusia, bahkan dalam hati manusia, Iblis juga bekerja demikian. Sewaktu Anda baru percaya Tuhan, Anda mungkin sangat sukacita, sangat gembira, sangat damai. Tetapi kalau Anda tidak waspada, tidak mengetahui pekerjaan Iblis, sejangka waktu kemudian Anda akan merasa heran, mengapa Anda hari ini sedikit tidak tenteram, esoknya merasa tidak gembira, lusa merasa sebal, dan terus demikian sedikit demi sedikit; akhirnya Anda kehilangan damai, kehilangan sukacita. Demikianlah sedikit demi sedikit, Iblis terus menganiaya Anda, membuat Anda letih, membuat Anda putus asa.

Dalam perkara rohani, Iblis juga berusaha mengikis Anda. Sedikit demi sedikit mengikis doa Anda, sedikit demi sedikit mengikis hati Anda yang bersandar kepada Allah, sedikit demi sedikit membuat Anda percaya kepada diri sendiri, sedikit demi sedikit membuat Anda lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah.

Kalau Anda tahu Iblis sedang mengikis kerohanian Anda, Anda harus mohon Tuhan membuat Anda memiliki perasaan benci terhadap Iblis, marah terhadap Iblis! Banyak orang bisa marah kepada manusia, tetapi terhadap Iblis malah tidak bisa marah. Kita harus tetap berdiri, tidak membiarkan Iblis terus mengikis. Kita perlu mohon Allah membuka mata kita, supaya kita nampak penganiayaan Iblis atas anak-anak Allah. Kita harus menolaknya, kita harus berkata, “Aku menolak, aku menentang, aku tidak menerima pengikisan ini.” (12 Bakul, vol. 6, bab 7, W. Nee)

Ayat Hafalan: “Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah” (Rm. 3:23)

Jadwal Pembacaan Perjanjian Lama: Kel. 29—30

(78)