Eat n Drink 97 | Kekuasaan Menaklukan Kekuatan

Edisi 6 April 2016 – Pembacaan Ayat Alkitab: Luk. 10:1-24

10:1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya.

10:2 Kata-Nya kepada mereka: “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.

10:3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.

10:4 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan.

10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini. 

10:6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.

10:7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah.

10:8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu,

10:9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu.

10:10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah:

10:11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat.

10:12 Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu.”

10:13 “Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.

10:14 Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu.

10:15 Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati!

10:16 Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku.”

10:17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: “Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu.”

10:18 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit.

10:19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.

10:20 Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.”

10:21 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata: “Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu.

10:22 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu.”

10:23 Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: “Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat.

10:24 Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.”

 

Kekuasaan Menaklukan Kekuatan 

Doa baca: “Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.” (Luk. 10:19)

 

Lukas 10:17 mengatakan, “Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ‘Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu.’” Tuhan Yesus menjawab, “Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit.” Pada waktu pemberontakannya terhadap Allah sebelum penciptaan manusia, Iblis dihakimi dan dijatuhi hukuman dengan di lempar ke dalam dunia orang mati (alam maut), ke dalam dasar jurang yang paling dalam (Yes. 14:15; Yeh. 28:17). Kemudian Allah mulai melaksanakan keputusan hukuman yang telah dijatuhkan-Nya kepada Iblis dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai taraf, seperti yang telah dilaksanakan melalui ketujuh puluh murid dalam Lukas 10, melalui Kristus di atas salib (Ibr. 2:14; Yoh 12:31), melalui anak laki-laki itu dan Mikhael sebelum kesusahan besar, melemparkannya ke bumi (Why. 12:5, 7-10, 13), dan melalui malaikat sebelum Kerajaan Seribu Tahun, menghempaskannya ke dalam jurang maut, jurang yang tak berdasar (Why. 20:1-3). Pada akhirnya, Iblis akan dihempaskan ke dalam lautan api setelah Kerajaan Seribu Tahun (Why. 20:10) sampai selama-lamanya.  

Dalam 10:19 Tuhan selanjutnya berkata kepada ketujuh puluh murid itu, “Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.”Yang Tuhan berikan kepada murid-murid adalah kekuasaan; sedangkan yang musuh miliki adalah kekuatan. Kekuasaan menaklukkan kekuatan. Ular dalam ayat 19 melambangkan Iblis dan malaikat-malaikatnya (Ef. 2:2; 6:11-12); kalajengking melambangkan setan-setan (Luk. 10:17, 20). Dengan kuasa Tuhan murid-murid menaklukkan kekuatan jahat musuh. (PH Lukas, berita 24, W. Lee)

 

Ayat Hafalan:Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal TUHAN.” (Hos. 2:19)

Jadwal Pembacaan Perjanjian Lama: Yos. 19—20

(71)